Palokatkot

Palokatkot

Palokatko on paloturvallisuuden kulmakivi

Palokatko on sähköjohtojen, putkien tai muiden teknisten järjestelmien palotekninen tiivistys läpäistävän osastoivan rakennusosan palonkestävyyttä vastaavaksi. Palokatko estää tulipalon syttyessä liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpiviennin kautta toiseen palo-osastoon.

 

Palokatkotyöt vaativat yleensä palokatkosuunnitelman, josta asentajan on helppo löytää rakennuksen palo-osastointi sekä palokatkojen paikat. Palokatkot pyritään tekemään saman tuoteperheen laadukkailla aineilla. Teemme myös palotiivistykset palo-osastoille.

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä